Allmänna villkor

Ypsik AB driver en webbtjänst kallad "ysignup". Tjänsten används för att hantera anmälningar för kurser, resor, seminarier, föreläsningar eller andra typer av arrangemang. ysignup erbjuder endast en teknisk plattform och ansvarar inte för hur arrangemangen organiseras.

Personuppgifter

Kunden accepterar att ysignup lagrar angivna personuppgifter, både egna (vid registrering av konto) och de uppgifter som anges i kundens anmälningsformulär. ysignup för inte vidare dessa uppgifter till tredje part utan uttryckligt medgivande. Uppgifterna stannar i ysignups databas tills kunden begär att de ska raderas.

Kunden ansvarar för att inga personuppgifter läggs in i systemet mot tredje parts vilja. De personuppgifter som läggs in i systemet ska hanteras ansvarsfullt av kunden.

Kundens ansvar

Kunden är skyldig att beskriva sina arrangemang på ett korrekt sätt och att inte ange felaktig eller vilseledande information. Innehållet får inte vara stötande eller bryta mot svensk lag. Kunden är skyldig att uppfylla de förpliktelser som uppkommer av att deltagare anmäler sig till deras arrangemang.

ysignup är ett system som används för att ta emot och hantera anmälningar för olika typer av arrangemang. Kunden får använda systemet endast till detta och får inte utnyttja olika funktioner för andra syften.

ysignups ansvar

ysignup erbjuder endast en teknisk plattform och ansvarar inte för hur kunden organiserar och sköter sina arrangemang. ysignup tar inget ansvar för de eventuella förpliktelser kunden åtar sig när deltagare anmäler sig till deras arrangemang.

ysignup tar inget ansvar för att ersätta eventuella skador som uppkommit på grund av fel, brister eller andra problem som kan finnas i ysignup.

Avtal och priser

Avgiftsbelagda konton gäller tillsvidare och kan sägas upp till nästkommande debiteringsperiod (en, tre eller tolv månader).

Om inget annat avtalats sker prissättning enligt prislistan på www.ysignup.com. ysignup har rätt att ändra i prislistan efter att ha informerat berörda kunder. Priserna gäller då från och med nästa månad.

Missbruk

Om användaren bryter mot avtalet, missbrukar eller använder systemet på ett olagligt sätt har ysignup rätt att stänga kontot och säga upp avtalet.

Driftstörningar

ysignup strävar efter att tillhandahålla ett stabilt och säkert system. Driftavbrott eller andra störningar kan dock inträffa. ysignup ersätter i så fall inte för förlorad information eller annan skada som uppkommit på grund av störningen.

ysignup informerar på www.ysignup.com inför större uppgraderingar eller andra planerade driftavbrott av ysignup.

Ändringar i avtalet

ysignup har rätt att ändra dessa villkor efter att ha informerat berörda kunder.