Priser och funktioner


Alla priser är inklusive moms.
Vi tar inte ut någon startavgift.

Ingen uppsägningstid

Om du väljer att avsluta eller nedgradera ditt konto görs detta direkt efter fakturaperiodens slut.

Inga extra avgifter tillkommer.

Säkerhet och integritet

ysignup sprider aldrig uppgifter från ditt konto till tredje part utan uttryckligt medgivande. Den data som du och dina kunder lägger in i systemet tillhör dig och lagras bara så länge som du vill.

Trafiken till och från ysignup krypteras med SSL.