Allmänna villkor

Ypsik AB driver en webbtjänst kallad ”Ypsik Signup”. Tjänsten används för att hantera anmälningar för kurser, resor, seminarier, föreläsningar eller andra typer av arrangemang. Ypsik Signup erbjuder endast en teknisk plattform och ansvarar inte för hur arrangemangen organiseras.

Personuppgifter

Kunden accepterar att Ypsik Signup lagrar angivna personuppgifter, både egna (vid registrering av konto) och de uppgifter som anges i kundens anmälningsformulär. Ypsik Signup för inte vidare dessa uppgifter till tredje part utan uttryckligt medgivande. Uppgifterna stannar i Ypsik Signups databas tills kunden begär att de ska raderas.

Kunden ansvarar för att inga personuppgifter läggs in i systemet mot tredje parts vilja. De personuppgifter som läggs in i systemet ska hanteras ansvarsfullt av kunden.

Kundens ansvar

Kunden är skyldig att beskriva sina arrangemang på ett korrekt sätt och att inte ange felaktig eller vilseledande information. Innehållet får inte vara stötande eller bryta mot svensk lag. Kunden är skyldig att uppfylla de förpliktelser som uppkommer av att deltagare anmäler sig till deras arrangemang.

Ypsik Signup är ett system som används för att ta emot och hantera anmälningar för olika typer av arrangemang. Kunden får använda systemet endast till detta och får inte utnyttja olika funktioner för andra syften.

Ypsik Signups ansvar

Ypsik Signup erbjuder endast en teknisk plattform och ansvarar inte för hur kunden organiserar och sköter sina arrangemang. Ypsik Signup tar inget ansvar för de eventuella förpliktelser kunden åtar sig när deltagare anmäler sig till deras arrangemang.

Ypsik Signup tar inget ansvar för att ersätta eventuella skador som uppkommit på grund av fel, brister eller andra problem som kan finnas i Ypsik Signup.

Avtal och priser

Avgiftsbelagda konton gäller tillsvidare och kan sägas upp till nästkommande debiteringsperiod (en, tre eller tolv månader).

Om inget annat avtalats sker prissättning enligt prislistan på www.ysignup.com. Ypsik Signup har rätt att ändra i prislistan efter att ha informerat berörda kunder. Priserna gäller då från och med nästa månad.

Missbruk

Om användaren bryter mot avtalet, missbrukar eller använder systemet på ett olagligt sätt har Ypsik Signup rätt att stänga kontot och säga upp avtalet.

Driftstörningar

Ypsik Signup strävar efter att tillhandahålla ett stabilt och säkert system. Driftavbrott eller andra störningar kan dock inträffa. Ypsik Signup ersätter i så fall inte för förlorad information eller annan skada som uppkommit på grund av störningen.

Ypsik Signup informerar på www.ysignup.com inför större uppgraderingar eller andra planerade driftavbrott av Ypsik Signup.

Ändringar i avtalet

Ypsik Signup har rätt att ändra dessa villkor efter att ha informerat berörda kunder.